Ochrana životního prostředí a klimatu

Letectví se mění směrem k cíli "Emise: Čistá nula

V dnešním světě je ochrana životního prostředí a klimatu důležitou součástí podnikatelské činnosti. Jako letecká společnost bereme tuto problematiku také velmi vážně. Flughafen Hof-Plauen GmbH & Co. KG proto iniciovala opatření a zahájila projekty, které splňují cíl "Innovate2Fly" Interessengemeinschaft regionaler Flugplätze e.V. (IDRF) a dosáhnout tak pro letiště Hof-Plauen "čisté nulové" hodnoty emisí.

Partnerství s atmosfair

Partnerství s atmosfair

Letectví je dnes stále ještě příliš založeno na fosilních palivech - na zemi i ve vzduchu.

My se však stavíme čelem k naší odpovědnosti a chceme kompenzovat naše emise již nyní, a tím podpořit projekty na ochranu klimatu. Za tímto účelem jsme uzavřeli smlouvu s naším partnerem atmosfair o kompenzaci emisí CO2 z našeho vozového parku s naftovými motory a také emisí z našich budov z dálkového vytápění a spotřeby elektřiny. Od společnosti atmosfair nakupujeme certifikáty CO2 na celkové množství 70,3 tuny vyprodukovaného CO2. Svým finančním příspěvkem podporujeme projekt CDM Gold Standard"Malé bioplynové stanice pro Nepál", který společnost atmosfair organizuje a realizuje na místní úrovni.

Projekty na letišti

Aby letiště mohlo odpovídajícím způsobem plnit svou odpovědnost za klima i v rámci svého provozu, realizovalo již vedení letiště následující projekty:

 • Nákup dálkového tepla z bioplynové stanice v sousedství
 • Použití klimatizačních systémů poháněných tepelným čerpadlem ve věži, pilotním salonku a konferenční místnosti.
 • Energetická renovace budovy Tower (projekt Plán B)
 • Nákup vysokého podílu zelené elektřiny
 • ZdaněníCO2 z leteckého paliva(příplatek SESTA)
 • Dobrovolná kompenzace emisí za spotřebu paliva s aerops

Kromě toho se v současné době plánují nebo realizují následující projekty:

 • Náhradní výstavba nové haly pro vozidla (pro garáž hasičů) - v realizaci
 • Energetická renovace střech hangárů (pro instalaci fotovoltaického systému) - v realizaci
 • Udržitelná a klimaticky šetrná přeměna lesa ve spolupráci s Hospitalstiftung Hof - v realizaci
 • Výstavba fotovoltaického systému na střechách hangárů - v plánu
 • Vytvoření květnaté plochy na svahu dráhy 08 - v plánu
 • Míra přimíchávání SAF v odvětví leteckého paliva - při plánování

Klimaticky neutrální letectví

Stejně jako všechny druhy mobility se i letectví musí změnit. V současné době je letový provoz stále založen na schválených palivech AVGAS 100 LL (letecký benzín) pro pístové motory a JET-A1 (parafín) pro turbínové motory. Protože tato fosilní paliva jsou v současné době (stále) bez alternativy, musí letectví zkoumat nové pohony a paliva z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti.

V této souvislosti budou nová paliva, jako je PtL nebo eFuels (paliva neutrální z hlediska CO2/synteticky vyráběná paliva), představovat překlenovací technologii, která umožní přiblížit se k cíli "klimaticky neutrálního létání". SAF (Sustainable Aviation Fuel) je rovněž možností, jak dočasně cíleně snížit emise CO2.

"Abychom mohli dosáhnout cílů v oblasti ochrany klimatu v letectví, budeme muset i v příštích letech cíleně investovat do našich provozů."

Ralf Kaußler, generální ředitel

Budeme také spolupracovat s partnery na řešeních, která slouží našim zákazníkům a letectví k dosažení cíle "čistě nulového" provozu. Budeme se přitom také účastnit studií a akcí asociací, které se týkají trendových ekologických témat letectví, a na základě získaných zkušeností investovat do našich provozů.

Poplatky za CO2 se již vybírají z prodeje leteckého paliva.

IDRF se společně s GBAA a jejími členy interně zavázala k programu Innovate2Fly - High ambitions Low emissions, jehož cílem je pomoci letectví dosáhnout uhlíkové neutrality.

Informace o projektu Innovate2Flyjsou k dispozici na webových stránkách IDRF.