Fakta a čísla

Zde naleznete námi poskytnuté statistické hodnoty naší společnosti a našich obchodních operací.


Vývoj letecké dopravy v letech 2020-2022


Vývoj provozního schodku

Fungování letiště jako dopravní infrastruktury do značné míry závisí na jeho využití, a to právě proto, že provoz probíhá bez pevného sezónního letového řádu. Jako společnost se snažíme udržet finanční zátěž našich akcionářů na co nejnižší úrovni, neustále zlepšovat naši činnost a zvyšovat výnosy. V posledním finančním roce 2022 jsme dosáhli provozního deficitu po zdanění ve výši -294 107,60 eur.