Povolení k fotografování a natáčení na letišti

Informace a ceny pro fotografování a natáčení

Redakční dotazy

Povolení k redakčnímu a tematickému zpravodajství má vedení společnosti Flughafen Hof-Plauen GmbH & Co. KG.

E-mailový kontakt: presse@airport-hof-cs

Veřejné hlášení

Vezměte prosím na vědomí, že natáčení a/nebo fotografování pro aktuální zpravodajství rovněž podléhá registraci a schválení. Tyto záznamy pořízené oficiálními novináři a reportéry v rámci veřejného zpravodajství v tisku, rozhlase a televizi jsou od poplatků osvobozeny.

Žádosti o soukromé fotografování a natáčení

Soukromí uživatelé:

Focení na určeném místě na letištní ploše:

 • zdarma až 2 hodiny.
 • poté jednorázově 20,00 €

Fotografie na vzletové a přistávací dráze a/nebo pojížděcích drahách: paušální sazba 50,00 €


Natáčení na určeném místě na letištní ploše:

 • zdarma až 2 hodiny.
 • poté jednorázově 30,00 €

Natáčení na vzletové a přistávací dráze a/nebo pojížděcích drahách paušální sazba 100,00 €

Maximální doba používání pro soukromé uživatele je 4 hodiny!

Pravidla pro natáčení a fotografování na letišti

Při komerčním natáčení a fotografování je třeba dodržovat následující pravidla a podmínky:

Komerční natáčení a fotografování je vždy zpoplatněno.

Fakturace je založena na čase, úsilí a použitých plochách.

Pro denní novinářské účely (veřejné zpravodajství) je fotografování a natáčení zdarma, je však nutné se zaregistrovat u správy letiště:

Telefon: +49 (0) 9292 977-131 nebo -361

Fax: +49 (0) 9292 977-135

E-mail: presse@airport-hof.de nebo online: www.airport-hof.de/photosession

Podmínky:

 • Filmové nebo fotografické týmy jsou povinny pokrýt natáčení vlastním pojištěním odpovědnosti.
 • Společnost Flughafen Hof-Plauen GmbH je zproštěna nároků na právní odpovědnost.
 • FHP vytvoří protokol o použití (kontrolní seznam) pro požadované použití.
 • Každý filmový nebo fotografický tým určí odpovědnou osobu, která svým podpisem odpovídá za dodržování těchto pravidel a předpisů pro používání letiště (FBO).
 • Fotografování/filmování v oblastech vyžadujících povolení (vzletové a přistávací dráhy a/nebo pojezdové dráhy) je možné pouze po předchozí instruktáži, schválení a povolení řízení letového provozu pomocí rádiového spojení. Na pokyn věže musí být oblast podléhající odbavení zcela vyklizena do 10 minut!
 • Natáčení a fotografování je možné i ve veřejných prostorách letiště bez doprovodu.
 • Na začátku natáčení se tým hlásí na provozním oddělení u vchodu TOR 1 / GAT.
 • Na všechny filmové a fotografické práce, které nemusí být vytvořeny pro aktuální událost, se vztahuje registrační lhůta v délce nejméně 14 dní.
 • Při registraci uveďte časový rámec, místa natáčení a počet účastníků.
 • Pracovníci FHP mohou být natáčeni pouze na přímou žádost a s předchozím souhlasem vedení FHP (právo na vlastní obraz).
 • Záběry zařízení a vozidel automobilového testovacího zařízení na letišti jsou v každém případě zakázány, nebo pokud se jim nelze vyhnout, musí být v postprodukci upraveny k nepoznání.
 • V zásadě musí být všechna poznávací čísla zaznamenaných letadel nerozpoznatelná (pixelovaná, vyretušovaná).
 • Kabely se z bezpečnostních důvodů nesmí tahat, protože mohou být překážkou nebo zdrojem nehod pro cestující a obsluhu.
 • V případě nahrávání pomocí dronů/UAS v areálu je produkční společnost nebo odpovědná osoba odpovědná za získání dalších povolení a oprávnění (např. od leteckých úřadů) sama a musí je předložit úřadu/věži leteckého dozoru před zahájením nahrávání. Samotný provoz musí být v každém případě koordinován s věží.
 • Povolení k vysílání se považuje za udělené pouze pro vysílání, které přímo souvisí s díly, o něž bylo požádáno.
 • Následné vysílání za účelem ilustrace jiných témat/příspěvků není povoleno a je tímto zakázáno, nebo musí být proto individuálně schváleno (za poplatek).
 • Společnost Flughafen Hof-Plauen GmbH vždy obdrží vzorovou kopii záznamu.
 • Ve sporných případech rozhoduje přímo vedení FHP nebo věž.
 • Výše uvedená pravidla a podmínky jsou závazné!

Žádosti o komerční fotografování a natáčení

Natáčení a fotografování na našem letišti pro komerční účely obecně podléhá registraci a schválení.

Účtování probíhá na základě počtu hodin a objemu práce podle našeho ceníku "služeb" ve znění pozdějších změn (viz také náš leták s fotofilmy).

V případě dotazů použijte prosím níže uvedený formulář - rádi vám poskytneme nezávaznou nabídku a objasníme případné dotazy.

photo-flyer-ilu

  Jaké nahrávky plánujete?

  Na jakých plochách by se mělo fotografovat/filmovat?


  Letové provozní prostory pouze po dohodě a dle dostupnosti!

  Focení na určeném místě na letištní ploše:
  zdarma až 2 hod.
  poté jednorázově 20,00 €
  Fotografování na vzletové a přistávací dráze a/nebo pojezdových drahách: paušální sazba 50,00 €

  Natáčení na určeném místě na letištní ploše:
  zdarma až 2 hod.
  poté jednorázově 30,00 €
  Natáčení na vzletové a přistávací dráze a/nebo pojížděcích drahách paušální sazba 100,00 €

  Maximální doba používání pro soukromé uživatele je 4 hodiny!

  Na jakých plochách by se mělo fotografovat/filmovat?


  Letové provozní prostory pouze po dohodě a dle dostupnosti!

  Plánovaná doba nahrávání?

  Plánuje se využití dronů?

  Kde by se měly drony používat k pořizování snímků?


  Letové provozní prostory pouze po dohodě a dle dostupnosti!

  Veřejné hlášení:
  Záznamy (foto a/nebo film/video) pořízené oficiálními novináři a reportéry v rámci
  v rámci veřejného zpravodajství tisku, rozhlasu a televize jsou
  osvobozeny od poplatků.

  Chtěli byste také rozhovor s vedením?

  Zde se zobrazuje stav přenosu: